مایع لنز
نمایش
حفظ رطوبت در محل شست و شوی لنزها اهمیت به سزایی دارد. چون به راحتی مصرف کننده در گذاشتن لنزها…
-محلول شست و شوی لنو های سافتمحلول شست و شوی لنزهای، مرطوب نگه داشتن لنزها، ضد عفونی کننده، از بین…

مایع لنز renou

سبد خرید